Koppelwerkwoorde

Wat is koppelwerkwoorde?

  • Koppelwerkwoord:

Die koppelwerkwoord staan alleen in 'n sin, maar dra nie betekenis op sy eie nie.

Daar moet nog 'n sinsdeel bygevoeg word vir die koppelwerkwoord om sin te maak.

Byvoorbeeld: Sy was kwaad gewees.