Bywoorde

Wat is bywoorde?

Bywoorde vertel ons meer oor werkwoorde, voorsetsels, telwoorde en byvoeglike naamwoorde.

Dit sê vir ons hoe, waar, wanneer, hoeveel of hoe erg iets is.


Verskillende soorte bywoorde:

  • Bywoord van tyd: Vra wanneer?

Die seun het gister verjaar. Wanneer het die seun verjaar? gister

  • Bywoord van plek: Vra waar?

Ons gaan by die karavaanpark kamp. Waar gaan ons kamp? karavaanpark

  • Bywoord van wyse: Vra hoe?

Die dogter hardloop vinnig. Hoe hardloop die dogter? vinnig

  • Bywoord van graad: Vra hoeveel?

Ons het klomp papiere opgetel. Hoeveel papiere het ons opgetel? klomp