Tydsvorme

Wat is tydsvorme?

Tydsvorme is wanneer 'n spesifieke gebeurtenis plaasvind. Daar is drie tydsvorme in Afrikaans:

  1. Teenwoordige tyd: Dit gebeur nou.

Byvoorbeeld: Ek speel met die kat.

  1. Verlede tyd: Dit het al gebeur. (het + ge)

Byvoorbeeld: Ek het met die kat gespeel.

  1. Toekomende tyd: Dit moet nog gebeur. (Toekoms) (Sal)

Byvoorbeeld: Ek sal met die kat speel.