Verkleinwoorde

Wat is verkleinwoorde?

Verkleinwoorde:

Dit dui op die kleiner vorm van 'n voorwerp.

Byvoorbeeld: 'n Groot kat, maar 'n klein katjie.


Reëls:

  • Die meeste verkleinwoorde word gevorm deur -tjie, -ie, -jie, -pie, -kie agter die woord by te voeg.

Byvoorbeeld: vark - varkie, boom - boompie, voël - voëltjie

  • Woorde wat op 'n -d of -t eindig, kry net 'n -jie.

Byvoorbeeld: brood - broodjie

  • Woorde wat op twee- en drieklanke eindig, kry 'n -tjie.

Byvoorbeeld: leeu - leeutjie

  • Woorde wat op 'n -ng eindig, val die g weg en 'n -kie word bygevoeg.

Byvoorbeeld: koning - koninkie

(Gogga en Koning kan nie langs mekaar staan nie.)