Hulpwerkwoorde

Wat is hulpwerkwoorde?

  • Hulpwerkwoord:

Die hulpwerkwoord help die hoofwerkwoord in die sin. Dit dui ook die tydvorm aan. (het / sal / wil)

Byvoorbeeld: Hy het op die gras gedans.

DAAR IS DRIE SOORTE HULPWERKWOORDE:

  • Hulpwerkwoord van tyd: Om verlede/toekomende tyd aan te dui: (Sy sal dit doen. / Sy het dit gedoen.)

  • Hulpwerkwoord van vorm: Dui die lydende vorm aan. (Die baba WORD gebore.)

  • Hulpwerkwoord van wyse: (Moet/moes, wil/wou, sou/sal, kon/kan)