Intensiewe vorme

Wat is intensiewe vorme?

Intensiewe vorme is woorde wat gebruik word om te beklemtoon hoe baie iets is.

Intensiewe vorme word ALTYD as een woord geskryf.

Byvoorbeeld: Wanneer iets baie rooi is, is dit bloedrooi.