Voor-en agtervoegsels

Wat is voorvoegsels?

Voorvoegsels is 'n deeltjie van 'n woord wat vooraan 'n woord (basis/stam) geplaas word.

Dit verander dan die betekenis van die woord.

Byvoorbeeld: ge + slaap = geslaap

Die woord het dus na die verlede tyd toe verander.

Wat is agtervoegsels?

Agtervoegsels is 'n deeltjie van 'n woord wat agteraan 'n woord (basis/stam) geplaas word.

Dit verander dan die betekenis van die woord.

Byvoorbeeld: leeu + tjie = leeutjie

Die woord het dus na die verkleiningsvorm verander.