Voegwoorde

Wat is voegwoorde?

Dit is woorde wat gebruik word om sinne saam te voeg. Byvoorbeeld: want, maar, en, omdat, dus, daarom, inteendeel

Byvoorbeeld: Die kinders wil swem, maar hulle moet eers die huiswerk voltooi.