Afleidings

Wat is 'n afleiding?

Wanneer jy die woorde verander deur 'n voor- of agtervoegsel by die basisvorm te voeg.

Byvoorbeeld: Vorm 'n afleiding van die woord slaap.

geslaap - slaap is die basisvorm en "ge" is die voorvoegsel wat by die woord gevoeg is.

  • Die woord kan ook verbuig word. (breek - gebroke)

  • Die spelling van die woord kan ook heeltemal verander. (skip - skepe)

  • Die betekenis van die woord verander ook. (slaap - geslaap - dit is dan in die verlede tyd.)