Werkwoorde


Wat is werkwoorde?

Dit is 'n aksie wat uitgevoer word. (Dit wat gedoen word.)

Byvoorbeeld: skop, slaap, dans


SOORTE WERKWOORDE:

Hoofwerkwoorde

Hulpwerkwoorde

Koppelwerkwoorde