Leenwoorde

Wat is leenwoorde?

Leenwoorde is presies wat die naam sê. Dit is woorde wat ons vanuit 'n ander taal leen, omdat ons nie in Afrikaans 'n woord daarvoor het nie.

Byvoorbeeld: pizza (Italiaanse leenwoord), restaurant (Franse leenwoord)