Samestellings

Wat is samestellings?

Twee woorde wat saamgevoeg word om 'n nuwe woord te vorm. (Kompleks)

Byvoorbeeld: skool + tas = skooltas


Wanneer samestellings gevorm word, verander die woord se betekenis.