Onderwerp, gesegde en voorwerp

Wat is 'n onderwerp?

Dit is die persoon/ding, die iets of die iemand wat die werk doen.

Wat is 'n gesegde?

Die gesegde is die werkwoordgedeelte. Dit is die aksie wat gedoen/uitgevoer word.

Wat is 'n voorwerp?

Dit is die persoon of ding wat die aksie ondergaan. Die werkwoord word aan die voorwerp gedoen / uitgevoer.

Voorbeeld:

Die kat jaag die muis.

Onderwerp: Wie doen die werk? die kat

Gesegde: Wat word gedoen? jaag

Voorwerp: Wie word gejaag? die muis