Homofone en homonieme

Wat is homofone?

Homofone is woorde wat:

  • dieselfde klink

  • verskillende betekenisse het

  • verskillend gespel word


Byvoorbeeld: Ons eet rys en vleis.

Ons reis om die wêreld.


Wat is homonieme?

Homonieme is woorde wat:

  • dieselfde klink

  • verskillende betekenisse het

  • dieselfde gespel word


Byvoorbeeld: Ek leer vir my toets.

Ek klim op die leer.

Dit is 'n leer bank.