Telwoorde

Wat is telwoorde?

Woorde wat hoeveelhede of posisies (volgorde) aandui.


HOOFTELWOORDE:

  • Woorde wat gebruik word om getalle uit te druk en te tel.

Byvoorbeeld: Ons het vyf honde. (Bepaalde hooftelwoord.)

Sy het min penne in haar hand. (Onbepaalde hooftelwoord.)


RANGTELWOORDE:

  • Woorde wat gebruik word om posisies aan te dui. (Die volgorde van iets.)

Byvoorbeeld: Hy het laaste geëindig. (Onbepaalde rangtelwoord.)

My oupa het sy sewentigste verjaarsdag gevier. (Bepaalde rangtelwoord.)