Lettergrepe

Wat is lettergrepe?

Dit is wanneer jy 'n woord in dele op verdeel. Die spelling word steeds in ag geneem wanneer 'n woord in lettergrepe verdeel word.

Byvoorbeeld: tafeldoek = ta-fel-doek


Reëls:

  • Woorde word met koppeltekens afgebreek.

  • Die spelling van die woord bly steeds dieselfde.

  • "ng" word altyd geskei. Byvoorbeeld: lan-ger

  • Wanneer daar 'n deelteken woord is, verdeel die woord VOOR die deelteken. Byvoorbeeld: vo-ël

  • Wanneer daar twee van dieselfde konsonante langs mekaar staan, word die word tussen die twee verdeel. Byvoorbeeld: lek-ker


VERSKILLENDE SOORTE LETTERGREPE:

  • Geslote (toe) lettergreep: Wanneer die lettergreep met 'n konsonant eindig, is dit 'n toe/geslote lettergreep.

  • Oop lettergreep: Wanneer die lettergreep met 'n vokaal (a,e,i,o,u) eindig, is dit 'n oop lettergreep.