Tussenwerpsels

Wat is tussenwerpsels?

Dit is woorde wat as uitroepe gebruik word. Dit gee emosie en uitdrukking aan 'n sin.

'n Tussenwerpsel word gewoonlik deur 'n uitroepteken gevolg.

Byvoorbeeld: Sjoe! Aitsa!