Hoofwerkwoorde

Wat is hoofwerkwoorde?

Werkwoorde word in verskillende kategorieë verdeel:

  • Hoofwerkwoord:

Die werkwoord kan alleen staan en beteken iets op sy eie.

Byvoorbeeld: Hy dans op die gras.

  • Oorganklike werkwoord:

'n Oorganklike werkwoord het 'n voorwerp waarmee dit skakel.

Byvoorbeeld: Die seun teken op die papier. (Teken is jou werkwoord en papier is jou voorwerp.)

  • Onoorganklike werkwoord:

'n Onoorganklike werkwoord skakel met geen voorwerp nie.

Die dogter het gesing. (Gesing is jou werkwoord, maar daar is geen voorwerp nie.)